CO ROBIMY - ms-kancelaria

Przejdź do treści

Menu główne:

CO ROBIMY

 
Nasz zasadniczy obszar działania obejmuje kompleksową pomoc prawną na rzecz cudzoziemców oraz firm planujących lub zatrudniających imigrantów. Specjalizujemy się w sprawach związanych z legalizacją pobytu i wykonywaniem przez cudzoziemców pracy w Polsce. Zapewniamy doradztwo w zakresie prawa pracy oraz obowiązków administracyjnoprawnych wynikających z zatrudniania cudzoziemców. Pomagamy dopełnić wszelkich formalności związanych z aktywnością zawodową w Polsce, by uchronić naszych klientów przed zarzutem nielegalnego wykonywania pracy.
  
Pomagamy w procesie rejestracji działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz uzyskania zezwolenia pobytowego na tej podstawie. Oferujemy pomoc i doradztwo przy zakładaniu spółek prawa handlowego. Dostosowujemy formę podejmowanej działalności gospodarczej do posiadanej przez cudzoziemca podstawy pobytowej. Czuwamy, by nasi klienci prowadzili działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a przez to uniknęli negatywnych konsekwencji wynikających z niedopełnienia obowiązków stawianych przed nimi przez prawo polskie zagranicznym przedsiębiorcom.
  
Reprezentujemy naszych klientów przed organami władzy publicznej oraz sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi. Oferujemy profesjonalną pomoc prawną w procesie ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Reprezentujemy klientów w postępowaniach o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu oraz pomagamy cofnąć zakaz wjazdu na terytorium Polski.
 
Jeżeli utracili Państwo prawo legalnego pobytu w Polsce i chcą poznać możliwości uregulowania swojej sytuacji, zapraszamy do kontaktu z nami - przeanalizujemy Państwa sprawę i poszukamy optymalnego rozwiązania.
MS KANCELARIA RADCOWSKA © 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego