INNE DZIEDZINY PRAWA - ms-kancelaria

Przejdź do treści

Menu główne:

INNE DZIEDZINY PRAWA


Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

PRAWA PRACY - zapewniamy kompleksową obsługę w zakrsie spraw ze stosunku pracy, w tym m.in. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów, zakładowych układów zbiorowych pracy, umów z agencjami pracy tymczasowej, a także prowadzimy zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.

PRAWA CYWILNEGO - prowadzimy sprawy z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań i prawa spadkowego, przygotowujemy i opiniujemy projekty umów, sporządzamy pozwy, wnioski oraz inne pisma procesowe i środki zaskarżenia, zapewniamy reprezentację procesową przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym, bierzemy udział w mediacjach sądowych i pozasądowych.

PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO - reprezentujemy klientów w sprawach o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego trasktowania, w tym równego traktowania w zatrudnieniu, ze względu na cechy prawnie chronione takie jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna;

PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO - prowadzimy sprawy rozwodowe, sprawy o ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa, sprawy o alimenty, władzę rodzicielską i ustanowienie kontaktów z dzieckiem, zapewniamy reprezentację procesową w tych sprawach.

PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO - reprezentujemy klientów w sprawach o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania, w tym równego traktowania w zatrudnieniu, ze względu na cechy prawnie chronione takie jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, religia, wyznanie, światopogląd.
MS KANCELARIA RADCOWSKA © 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego