KIM JESTEŚMY - ms-kancelaria

Przejdź do treści

Menu główne:

KIM JESTEŚMY

 
Jesteśmy zespołem prawników specjalizujących się w prawie imigracyjnym. Gwarantujemy indywidualne i kompleksowe podejście do każdej sprawy. W zależności od celu Państwa przyjazdu do Polski zaplanujemy wspólnie kroki w zakresie legalizacji pobytu, tak, by osiągnięcie tego celu nastąpiło możliwie najszybciej oraz by było bezpieczne i pewne.


PATRYCJA MICKIEWICZ - prawniczka z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie migracji, radca prawna przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (egzamin zawodowy złożony z wyróżnieniem), ekspertka w zakresie prawa o cudzoziemcach.

Pracę z cudzoziemcami rozpoczęła w 2006 r. w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, gdzie prowadziła postępowania administracyjne w zakresie legalizacji pobytu, a następnie pełniła funkcję koordynatorki i podejmowała decyzje w sprawach legalizacyjnych. Od 2012 r. związana ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, w którym zajmuje się poradnictwem prawnym dla cudzoziemców oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne czy narodowość. W obszarze jej szczególnych zainteresowań znajduje się zagadnienie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego cudzoziemców przebywających w Polsce. Trenerka z zakresu prawa o cudzoziemcach, autorka publikacji oraz tekstów informacyjnych o tej tematyce.ISMENA SAADI - prawniczka z ponad 10 letnim doświadczeniem zawodowym, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, ekspertka w dziedzinie migracji, od 2006 r. związana z sektorem pozarządowym.

Doświadczenie w dziedzinie prawa imigracyjnego zdobyła w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, gdzie przez ponad 2 lata udzielała cudzoziemcom porad prawnych w zakresie legalizacji pobytu i pracy w Polsce. W obszarze jej szczególnych zainteresowań znajdują się kwestie związane z wykonywaniem pracy przez imigrantów. Prowadziła wiele spraw sądowych, w których reprezentowała pracowników cudzoziemców   poszkodowanych  przez pracodawców.  Występowała jako pełnomocnik w licznych postępowaniach o udzielenie ochrony międzynarodowej pomagając przejść skomplikowane procedury i uzyskać status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Brała udział w opiniowaniu aktów prawnych z zakresu prawa cudzoziemskiego.
ANNA TRYLIŃSKA - prawniczka,  doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Stypendystka programu IV LP  Departamentu Stanu USA. Absolwentka studiów magisterskich z Ochrony  Praw Człowieka na Akademii Louvain (sieć uniwersytetów belgijskich), a  także absolwentka studiów podyplomowych z Międzynarodowego Prawa  Humanitarnego na Uniwersytecie Sophia Antipolis w Nicei.

Doświadczenie  zawodowe jako samodzielny prawnik imigracyjny zdobywała w  Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, gdzie zajmowała się sprawami  dotyczącymi głównie legalizacji pobytu oraz ochrony międzynarodowej.  Wielokrotnie prowadziła szkolenia oraz wykłady z zakresu prawa  imigracyjnego dla polskich oraz zagranicznych słuchaczy (w tym  funkcjonariuszy publicznych).Doświadczenie  zawodowe zdobywała także m.in w organizacjach pozarządowych,  Parlamencie Europejskim oraz polskich kancelariach prawnych.


MS KANCELARIA RADCOWSKA © 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego