KIM JESTEĹšMY - ms-kancelaria

Przejdź do treści

Menu główne:

KIM JESTEŚMY

 
Jesteśmy zespołem prawników specjalizujących się w prawie imigracyjnym. Gwarantujemy indywidualne i kompleksowe podejście do każdej sprawy. W zależności od celu Państwa przyjazdu do Polski zaplanujemy wspólnie kroki w zakresie legalizacji pobytu, tak, by osiągnięcie tego celu nastąpiło możliwie najszybciej oraz by było bezpieczne i pewne.


PATRYCJA MICKIEWICZ - prawniczka z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie migracji, radca prawna przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (egzamin zawodowy złożony z wyróżnieniem), ekspertka w zakresie prawa o cudzoziemcach.

Pracę z cudzoziemcami rozpoczęła w 2006 r. w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, gdzie prowadziła postępowania administracyjne w zakresie legalizacji pobytu, a następnie pełniła funkcję koordynatorki i podejmowała decyzje w sprawach legalizacyjnych. Od 2012 r. związana ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, w którym zajmuje się poradnictwem prawnym dla cudzoziemców oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne czy narodowość. W obszarze jej szczególnych zainteresowań znajduje się zagadnienie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego cudzoziemców przebywających w Polsce. Trenerka z zakresu prawa o cudzoziemcach, autorka publikacji oraz tekstów informacyjnych o tej tematyce.ISMENA SAADI - prawniczka z ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, ekspertka w dziedzinie migracji, od 2006 r. związana z sektorem pozarządowym.

Doświadczenie w dziedzinie prawa imigracyjnego zdobyła w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, gdzie przez ponad 2 lata udzielała cudzoziemcom porad prawnych w zakresie legalizacji pobytu i pracy w Polsce. W obszarze jej szczególnych zainteresowań znajdują się kwestie związane z wykonywaniem pracy przez imigrantów. Prowadziła wiele spraw sądowych, w których reprezentowała pracowników cudzoziemców   poszkodowanych  przez pracodawców.  Występowała jako pełnomocnik w licznych postępowaniach o udzielenie ochrony międzynarodowej pomagając przejść skomplikowane procedury i uzyskać status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Brała udział w opiniowaniu aktów prawnych z zakresu prawa cudzoziemskiego.
MAGDALENA SADOWSKA - radczyni prawna (członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie), specjalistka z zakresu prawa migracyjnego i azylowego oraz praw dziecka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła aplikację przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doswiadczenie w pracy w prawie migracyjnym zdobywała już w trakcie staży studenckich w Biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodzców (UNHCR) - Przedstawicielstwo w Warszawie, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2014 - 2021 związana zawodowo ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, w którym udzielała porad prawnych Cudzoziemcom, w szczególnosci sprawach dot. legalizacji pobytu, postępowań w przedmiocie udzielenia ochrony międzynarodowej, postępowań w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz w sprawach, których celem było zabezpieczenie najlepszego interesu dziecka oraz w sprawach z zakresu pomocy społecznej i swiadczeń wychowawczych "500+". Od 2020 r. do 2021 r. związana z Centrum Białoruskiej Solidarnosci, gdzie wspierała ob. Białorusi w sprawach dot. praw dzieci oraz opracowywała publikacje dot. praw cudzoziemców mieszkających w Polsce.


ADAM CHMURA radca prawny z wieloletnim doswiadczeniem w obszarze prawa migracyjnego i azylowego, radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, ekspert z zakresu prawa o cudzoziemcach. W latach 2011-2016 związany ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej (SIP), w którym udzielał porad prawnych cudzoziemcom, odpowiadał za kontakty ze Strażą Graniczną oraz reprezentował SIP w toku prac nad projektem nowej ustawy o cudzoziemcach, m.in. prezentując stanowisko tej organizacji podczas obrad odpowiednich komisji Sejmu i Senatu RP - współautor licznych poprawek do nowej ustawy o cudzoziemcach. W 2014 r. brał udział w monitoringu strzeżonych osrodków dla cudzoziemców prowadzonym, na zaproszenie MSW, przez SIP i Helsińską Fundacją Praw Człowieka. W latach 2016-2019, jako ekspert w obszarze ochrony praw małoletnich cudzoziemców, wspierał działania Rzecznika Praw Dziecka na rzecz zabezpieczenia najlepszego interesu tej grupy dzieci, m.in. przygotowując projekty wystąpień generalnych i interwencji procesowych RPD w sprawach, w których zagrożone były prawa dzieci-cudzoziemców, a także przeprowadzając - w imieniu Rzecznika - kontrole polskiej administracji migracyjno-azylowej, m.in. Placówki Straży Granicznej w Terespolu i strzeżonych osrodków dla cudzoziemców. Doswiadczony trener z zakresu prawa migracyjnego i azylowego, legalizacji pracy cudzoziemców oraz postępowania administracyjnego - od 2012 r. nieprzerwanie prowadzi szkolenia i warsztaty poswięcone tej tematyce, dedykowane cudzoziemcom, pracodawcom, funkcjonariuszom publicznym oraz organizacjom pozarządowym pracującym z migrantami, także poza Polską. Autor licznych publikacji oraz opracowań z tego zakresu.MS KANCELARIA RADCOWSKA © 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego