STATUS UCHODŹCY - ms-kancelaria

Przejdź do treści

Menu główne:

STATUS UCHODŹCY

 
Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami ubiegającymi się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski – statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniajacej. Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w tych postępowaniach, a także w sprawach o udzielenie zgody na pobyt humanitarny lub zgody na pobyt tolerowany. Prowadzimy sprawy oparte na realizacji prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 
Jeżeli byli Państwo zmuszeni opuścić  kraj pochodzenia w obawie przed prześladowaniem, pomożemy Państwu przejść przez skomplikowaną procedurę administracyjną, wyjaśnimy jakie mają Państwo prawa i obowiązki jako osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową oraz jakie są przesłanki jej przyznania, czy i kiedy mogą Państwo podróżować poza Polskę, jak można połączyć się z rodziną. Jeżeli otrzymali Państwo decyzję negatywną – sporządzimy w Państwa imieniu odwołanie lub skargę do sądu oraz będziemy Państwa reprezentowali przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym.
MS KANCELARIA RADCOWSKA © 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego